Logo
Bygg - Interiør - Produktdesign
Eksempel hytte

Bygg

Eksempen kjk

Interiør

Eksempel stol

Produkt

Rune Nesset Design

Tegning, visualisering og prosjektering innen bygg, interiør og produktdesign.

Tegning, simulering, prosjektering.

Formgivning, skisser, detalj.

3d-Visualisering av prosjektet: Skisser, Bilder, VR-Scene / film, fotomontasje.

Materialvalg, masseberegning, oppfølging.

 

Områder:

 

Bygg.

Nybygg, tilbygg, rehabilitering.

Simulering av byggets muligheter. Formgiving, bygget på tomta, arealdiponering, romløsninger, funksjoner, materialer og farger.

Utarbeidelse av prospekt, byggemeldingstegninger, arbeidstegninger.

Interiør.

Innredninger, arealdisponering, møbleringsmuligheter, lysforhold, farge og materialvalg.

Produkt.

Møbel, småprodukter

Utvikling, modellering, simulering, tegninger.